+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kőműves munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
8700 Marcali, Templom u.2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Önkormányzati ingatlanokban, közterületeken végzendő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
  • szakirányú munkavégzés – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, kőműves,
  • szakirányú munkavégzés – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Próbaidő időtartama: 3 hónap

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10. 03.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete címére történő megküldésével (8700 Marcali, Templom u.2. ),

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.10.06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete honlapján, valamint Marcali portálon