+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Pályázatok

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00073

Projekt címe: Gombai integrált játszótér kialakítása

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00073

Kedvezményezett neve: Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szerződött támogatás összege: 3 949 065 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett fizikai befejezés dátuma: 2019.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztéssel érintett ingatlan Marcali gombai városrészében található a Marcali Városi Fürdő és a 68. sz. főút közötti területen. A gombai városrész a városon belül lakóövezetként funkcionál, döntően családi házas beépítéssel. A városrész lakosságösszetételének változását nem követte a közterületek fejlesztése, így annak ellenére, hogy a város összlakosságának 18%-a él a település részen, a városrész közterületi játszótérrel nem rendelkezik. A városrészben óvoda, idősek otthona, és fogyatékosok napközi intézménye működik, de nincs olyan közterület, ahol a különböző társadalmi csoportok találkozhatnának. A Város nem rendelkezik olyan közösségi térrel, mely a fogyatékkal élők számára biztonságosan használható. A fejlesztés így nem csak a szűk városrészi környezetben, hanem a városban, sőt a járásban is hiánypótló beruházás.

A tervezett játszótér jól megközelíthető helyen található, ahol van lehetőség a mozgássérülteket szállító járművek parkolására. Az ingatlan kerékpárút mellett fekszik, ezért mind gyalogosan, mind kerékpárral és személyautóval is jól megközelíthető A fejlesztéssel az eddig kihasználatlan terület új funkciót nyer, a város szerves részévé válik, ahol bárki számára adott lesz a közös játék lehetősége.

A projekt a gyermekek esetében a lakókörnyezet fizikai, társadalmi rehabilitációját, az idősek esetében a közösségi programok számára a helyszínt biztosítja, valamint a fogyatékkal élők és épek kapcsolatát kívánja erősíteni.

Az integrált játszótér alkalmassá válik érzékenyítő programok megszervezésére, ahol lehetőség nyílik épek számára is az eszközök kipróbálására. A projekt lehetővé teszi a gyermekek és fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztését, a sportolási lehetőségek bővülését, az épek és fogyatékkal élők közötti kommunikáció erősödését, a befogadó társadalom és az elfogadás és támogatás kultúrájának erősödését.

 

A fejlesztés során az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

A pályázat keretében beszerzendő eszközökkel egy integrált játszótér kerül kialakításra, ami lehetőséget biztosít épek és fogyatékkal élők együtt játszására, és találkozási pontként szolgál a különböző társadalmi csoportoknak.

A projekt keretében 2025 hrsz számú ingatlanon 2 db integrált játszótéri eszköz kerül elhelyezésre. Az eszközök mindegyike alkalmas arra, hogy az ép és fogyatékossággal élő gyermekek ne csak külön-külön, hanem együtt is tudjanak játszani. További 2 db játszóeszköz a nagy mozgásigényű gyermekek számára kerül telepítésre.

Beszerzendő eszközök: 1 db integrált mérleghinta, 1 db háton csúszó, 1 db hinta, 1 db kötélpiramis.

 

Médiamegjelenések:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00074

Projekt címe: Papagáj telepi játszótér

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00074

Kedvezményezett neve: Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szerződött támogatás összege: 3 984 079 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett fizikai befejezés dátuma: 2019.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Marcali városközpont városrészében a Papagáj lakótelepen jelenleg nem található a gyermekek számára elérhető közösségi játszótér, ugyanakkor a 4 db 4 emeletes, összesen 240 db lakásban sok gyermekes család lakik. A lakótelep közelében nincs olyan közösségi intézmény, mely a fiatalok számára szabadtéri sportolási lehetőséget nyújtana. A helyi igényekre reagálva projektünk a Papagáj lakótelepen modern játszótér és egyben közösségi tér kialakítása.

A tervezett játszótér mind gyalogosan, mind személyautóval jól megközelíthető helyen található. A fejlesztéssel az eddig kihasználatlan terület új funkciót nyer, a város szerves részévé válik, ahol bárki számára adott lesz a közös játék lehetősége.

A közösségi tér lehetővé teszi az esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű csoportok (idősek, nők, gyermeke) számára, hogy a közösségi teret együtt használhassák. A projekt célja az együttműködő, egészséges, sokszínű és megújulásra képes helyi társadalom fejlesztése, valamint a szociális és egészségügyi ellátó rendszerre nehezedő nyomás csökkentése a rekreációs létesítmények fejlesztésével, az egészséges életmód feltételeinek megteremtésével.

A játszótér alkalmassá válik érzékenyítő programok megszervezésére. A padok telepítésével új közösségi tér jön létre a lakónegyedben, mely elősegíti a közösségi kohézió erősítését. A játszótér találkozási pontként szolgál a gyermekes családok számára, egyben helyszínt biztosít a közösségi rendezvényeknek.

 

A fejlesztés során az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

A projekt keretében a Dózsa utcai „Papagáj” lakótelepen 2 db csúszda, 1 db kombinált torony kisházzal, 1 db négyszemélyes mérleghinta kerül telepítésre. Továbbá 3 db játszótéri pad kerül kihelyezésre.

 

Médiamegjelenések:

Pályázati hírek