+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Tevékenységeink

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

A GAMESZ Szervezet feladatai közül ez az egyik legjelentősebb. Fontos számunkra, hogy az itt élők otthonaikból kilépve tiszta, szemétmentes utcákat, tereket találjanak. A célunk egy tiszta és rendezett városkép kialakítása!

 

Ennek megvalósítása érdekében a következőket tesszük:

 

 • A kihelyezett hulladékgyűjtők folyamatos ürítése a városközpontban heti hat alkalommal, a többi területen heti két alkalommal.
 • Napi szinten elvégezzük a Szabadság parktól a Béke parkig húzódó területen az eldobált szemét összeszedését.
 • Heti szinten végezzük a parkok szilárd burkolatú sétányaink seprését és a padok alá szórt csikkek összegyűjtését.
 • Heti szinten takarítjuk a város buszmegállóit, havonta egyszer az üvegfelületeket is áttöröljük.
 • Folyamatos az illegális szemétlerakók feltérképezése /lakossági és mezőőri segítséggel/ és azok lehetőség szerinti felszámolása.
 • Havi szinten tisztítjuk a városból ki és bevezető utak mentén az árkokat és zöldterületeket
 • A rossz állapotú szemétgyűjtő edényeket javítjuk vagy cseréljük, a hiányzókat pótoljuk. Sajnos a rongálók vagy szórakozni vágyók állandó célpontjai.
 • Minden évben lehetőségeinkhez mérten csatlakozunk a különböző civil szervezetek által kezdeményezett hulladékgyűjtési akciókhoz
  /TeSzedd!, Föld napja/

KASZÁLÁS, FŰNYÍRÁS

A rendezett városképhez hozzátartoznak a gondozott parkok és zöldterületek. Tavasztól őszig a szervezet munkatársainak napi munkát ad a fűnyírás és a kaszálás, valamint a keletkezett kaszálék elszállítása. Ez a városban és városrészekben összesen 80 hektár zöldterület gondozását jelenti. Ebbe beletartoznak a városi parkok, a kerékpárutak, a csapadékvíz elvezető árkok valamint az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek. A kaszálás részét képezi a hegyi utak és horhók széleinek rendbetétele is.  A fűnyírást szervezetten, a városközpont parkjaiból kiindulva meghatározott sorrendben végezzük. A munkánk során folyamatosan figyelemmel kísérjük a városi rendezvényeket, mert ezek helyszínei minden esetben elsőbbséget élveznek.

A munkavégzéshez az alábbi eszközállománnyal rendelkezünk:

 • ISEKI SXG 323 fűgyűjtős fűnyírótraktor 2 db
 • GEO EFGC-175 szárzúzó
 • WIRAX Z-069 kemper kasza
 • INO MKM-130 rézsűkasza
 • Stihl, Husqvarna szegélyvágók

HÓELTAKARÍTÁS, SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS

Ami a téli időszakban gyermeknek és felnőttnek egyaránt öröm az a hó. A város parkjai, terei télen is gyönyörűek és sétára csábítanak. Számunkra fontos, hogy ezt Önök biztonságosan és balesetmentesen tehessék. A hó eltakarítást és síkosság-mentesítést a saját gépparkunk mellett külső vállalkozók segítségével végezzük. Erre a munkára is szervezetten készülünk. A fűnyírás befejezése után a téli időszakra készítjük fel gépeinket. Valamennyi gépünk toló lappal és sószóróval felszerelt. A síkosság-mentesítéshez használt környezetbarát sót és zeolitot, minden évben, időben beszerezzük és a felhasználás függvényében folyamatosan pótoljuk. Figyelmünk kiterjed a hegyi utak járhatóságára is, a szőlőhegyben élő családok megközelíthetősége végett. A hóval erősen befújt horhók kitakarítására egy gumitalpas és egy önjáró rakodógép is rendelkezésre áll.  A dolgozóinknak elrendelt lakáskészenléti szolgálat lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést, ha kell hétvégén is. A rendelkezésre álló gépmennyiséggel a városban egyszerre végezzük az utak, kerékpárutak, járdák, sétányok hó eltakarítását és síkosság-mentesítését.

Eszközeink a munkavégzéshez:

 • MTZ 820 toló lap+sószóró
 • MTZ 550 toló lap+sószóró
 • MTZ 320 toló lap+sószóró
 • Kubota BX2200 tolólap+sószóró
 • Volvo EC25 gumitalpas földmunkagép
 • JCB 406 gumikerekes rakodógép

Önkormányzati rendelet alapján, közterület tisztántartása alól mentességet igényelhetnek a 75 éven felüliek, valamint egyedi elbírálás alapján egészségügyi vagy szociális problémával rendelkezők kérelem útján. Szervezetünk folyamatos tájékoztatást kap a menteséget igénylőkről. Amíg a mentesség feltételei fennállnak addig a mi feladatunk a házak előtti terület kaszálása, a leveles eltakarítása, valamint a hó-, és síkosság-mentesítés. A mentességgel rendelkezők száma az elmúlt években az ötszörösére nőtt. Ez a nyári és téli időszakban is nagy terhet jelent, mivel több ember munkáját köti le két-három napra.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS BIZTOSÍTÁSA

Az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú vízfolyások, nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartást, tisztítást igényelnek. Szervezetünk közel 80 km hosszú árokszakaszt tart karban. Az önkormányzati rendelet szerint az ingatlantulajdonosok kötelesek a házuk előtt lévő árkot és átereszt tisztán tartani. A kiszedett föld elszállításához, azonban gyakran kérik segítségünket. Mi igyekszünk ezeket a feladatokat is elvégezni. A legnagyobb kihívást ma már nem az olvadó hó, hanem a hírtelen rövid idő alatt lezúduló nagymennyiségű esővíz jelenti. Ezért fontos, hogy ezek a rendszerek mindig tiszták legyenek, víznyelő és elvezető képességűket maximálisan elássák.


Ennek megőrzése érdekében az alábbiakat tesszük:

 

 • havi szinten tisztítjuk a zárt rendszerek csapadékvíznyelő rácsait és aknáit
 • folyamatosan tisztán tartjuk a rácsos átereszeket, iszapfogókat és az átemelő szivattyút
 • önkormányzati utak átereszeinek tisztítása szükség szerint végezzük
 • kiburkolt árkok tisztítása
 • burkolatlan árkok folyamatos tisztítása szegélyvágóval és motorfűrésszel
 • az árkokban lerakódott hordalékot árokásó géppel távolítjuk el és szükség szerint az útpadkák gyalulását is elvégezzük a jobb vízlefolyás érdekében
 • a dugulások elhárításához, a feltelő félben lévő zárt rendszerink tisztításához WOMA gépkocsit bérlünk.
 • az útszéleken és a padkákban összegyűlő vizek levezetéséhez a szükséges helyeken folyókákat készítettünk, így biztosítva a csapadék lefolyását az árkokba

JÁTSZÓTEREK

13 közterületi játszótér tartozik a GAMESZ Szervezet kezelésébe. Sajnos a rongálások és az elkorhadó fa elemek cseréje évről évre sok munkát ad. Az információs és dohányzást tiltó táblákat az időjárás okozta sérülések miatt minden évben tavasszal cseréljük. Folyamatosan ellenőrizzük a játékok állapotát valamennyi közterületi játszótéren. A csavarkötések átnézését, az ütéscsillapító talajok homokkal való feltöltését, felásását folyamatosan elvégezzük. A sérült, korhadt faelemeket kicseréljük. A meglévő játékok festését, állagmegóvását folyamatosan elvégeztük.

MŰTÁRGYAK, SZÖKŐKUTAK, BUSZMEGÁLLÓK

Marcali és a településrészek közterületi műtárgyainak felújítását a rendelkezésre álló anyagi források és szabad kapacitások függvényében folyamatosan végeztük.

Az Európa parkban és a Künzelsau téren található szökőkutak üzemeltetését 2016 óta szervezetünk végzi. Korábban ezt a tevékenységet külső kivitelezővel végeztettük.

A városban a településrészekkel együtt közel 40 buszváró (ebből 14 épülettel ellátott) karbantartása az intézményünk feladata. A leromlott állapotukon kívül külön gondot okoznak a rongálók és a plakátragasztók által okozott károk. A buszvárók és környezetük tisztántartása folyamatos. Igyekszünk a javítási munkákat és az állagmegóvó festést elvégezni.

KÖZUTAK, JÁRDÁK, HÍDAK

Az intézmény egyik legfontosabb feladatköre a városi úthálózat és járdák valamint a hozzájuk tartozó útcsatlakozások, parkolók, és hidak karbantartása és ellenőrzése. Ez a mindennapi biztonságos és balesetmentes közlekedés alapja. A GAMESZ Szervezet megítélése szempontjából is fontos tevékenységről van szó, mert mindenki láthatja az elvégzett munkálatok eredményét.
Közel 50 km (kb. 200.000 m2) önkormányzati út, 6 km kerékpárút, 65 km (kb. 100.000 m2) járda, 32 közúti és gyaloghíd fenntartása tartozik a feladatainkhoz. Ezen kívül a közlekedési és tájékoztató táblák valamint az utcanév táblák karbantartása is feladatunk.

A zavartalan biztonságos közlekedés biztosítása érdekében az alábbiakat tesszük:

 

 • A téli időszakban keletkezett úthibákat igyekszünk gyorsan felmérni, majd tavasszal külső kivitelező segítségével helyreállítani. Sürgős esetekben hidegaszfalt felhasználásával azonnal megszüntetjük a balesetveszélyes úthibákat.
 • A kifakult és megsérült közlekedési táblákat és utcanév táblákat kicseréljük. A hiányzókat pótoltuk. Az utcanév tábla keretek állag megóvó festését folyamatosan elvégezzük.
 • Évente külső kivitelező bevonásával elvégezzük az útburkolati jelek megújító festését.
 • Folyamatosan helyreállítjuk vagy helyreállítatjuk az út-, járda- és áteresz leszakadásokat. A közműépítések után bekövetkező burkolatsüllyedéseket igyekszünk a kivitelezőkkel garanciálisan kijavítatni. Ez néha hosszabb időt vesz igénybe, de ezeket a költségeket mi átvállalni nem tudjuk. Ilyen esetekben a lakosság türelmét és megértését kérjük.
 • A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Marcali Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának közreműködésével 2 évente elvégezzük a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A lakosság részéről érkező igények felülvizsgálata is ezen bejárások alkalmával történik és teszünk javaslatot a megvalósíthatóságról. Ennek eredményeként már több jelentős változás is bevezetésre került a város forgalmi rendjébe.
 • Évente elvégezzük a bel és külterületi hidak és azokhoz kapcsolódó műtárgyak jogszabályban előírt mechanikai és statikai vizsgálatát. Kapacitásunk a sérült vagy korhadt elemek cseréjén túl az állagmegóvó festések elvégzésére is kiterjed. Kapacitás hiányában tényleges hídfelújításokról nem beszélhetünk.

HEGYIUTAK, MEZŐGAZDASÁGI FÖLDuTAK

A hegyi utak és mezőgazdasági földutak hossza kb. 130 km. Karbantartására az elmúlt években sok energiát áldoztunk, több hegyi útszakasz került zúzott kővel való feltöltésre. Számos alkalommal végeztük a hegyi utak helyreállítását, melyet vagy a nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz, vagy a mezőgazdasági gépek tettek újra szinte járhatatlanná. A szélsőséges időjárás miatt megnövekedett az eseti kárelhárítások száma.

Parkosítás, zöldterület gondozás

A virágos közterületek és a parkok fontos szerepet játszanak Marcali életében. A pihenést és a kikapcsolódást szolgálják. Kevés településen találhatóak ilyen parkok, ahol ennyire sokszínűek a fák, fajták összetétele. Közel 7600 fa található Marcali közterületein.

A városban 5 nagyobb kiterjedésű és jelentőségű park található:

 • Berzsenyi park, melyet 1982-ben alapítottak, 18.317 nm területen.
 • Béke park, amely 28.834 nm. 2016-os évtől kezdődően minden évben, mintegy 70-80 tő rózsa került elültetésre az iskolák és a szülők közreműködésével. Nyáron végigsétálva a rózsasorok között nemcsak a látvány, hanem a rózsák illata is kellemes élményt nyújt.
 • Európa park 16.319 nm. A Marcaliban található legfiatalabb park.
 • Széchenyi park 18.000 nm területen fekszik, melynek sok idősebb fái már 100-150 évesek.
 • Gombai kastélypark 22.844 nm kiterjedésű.

Virágosítás

Marcali város 400 nm virágágyással rendelkezik.

Minden év során 2 alkalommal kerülnek az ágyások beültetésre. Májusban egynyári virágokkal, melyekből 9.000-10.000 tő kerül kihelyezésre a városba.

Szeptemberben kezdjük meg a kétnyári virágok ültetését közfoglalkoztatottak közreműködésével. 9000 db árvácska és nefelejcs kerül az ágyásokba. 2016-ban ültettünk első alkalommal tulipánhagymákat, mintegy 500 db került a városközpontba ültetett árvácskák közé és a faládákba.

Az elmúlt évek problémája (virág lopások) szerencsére évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Most már eljutottunk oda, hogy nem azt kell figyelembe venni, hogy honnan nem lopnák el a növényeket, hanem a számunkra megfelelő helyekre ültethetünk. A városlakók is jobban figyelnek, értékelik és óvják a munkánkat.

A növények öntözését a nyári időszakban minden nap reggel 5 órától 10 óráig végezzük.

Fapótlások

A kivágott fák helyett minden évben újakat ültetünk. A fajták kiválasztásánál figyelembe vesszük a helyi adottságokat (pl. villanyvezeték).

Az elmúlt években ültetett fák darabszáma:

2014.: 10db

2015.: 81 db

2016.: 68 db

2017.: 65 db

2018.: 24 db