+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fizikai munkakör betöltésére. Feladat: az intézmény feladatkörébe tartozó kézzel és kisgéppel végzett fizikai feladatok ellátása /rakodás, sövény-, és szegélyvágás, ároktisztítás, egyéb kisegítő tevékenység, stb./

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
– általános iskolai végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő végzettség: kisgépkezelői képesítés.

A javadalmazás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje:

A marcali honlapon történő közzétételtől (2019.06.20.) számított 15 nap, 2019. július 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony jön létre.

A pályázatoknak tartalmazni kell:

– a pályázó önéletrajzát,
– erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete vezetőjéhez kell benyújtani. (8700 Marcali, Templom utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: fizikai munkakör

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat az Tanai Bernadett intézményvezetőtől lehet kérni a 85/510-452-es telefonszámon.

Marcali, 2019. június 19.

Tanai Bernadett
intézményvezető