+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mezőgazdasági gépszerelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Marcali város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A GAMESZ Szervezet tulajdonában álló járművek üzemeltetése és karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Szakirányú végzettség
  •         büntetlen előélet
  •         egészségügyi alkalmasság
  •      minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat
  • büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete címére történő megküldésével (8700 Marcali, Templom u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-25/2020, valamint a munkakör megnevezését: mezőgazdasági gépszerelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.02.25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre 2020.02.29-ig

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.02.03.