+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Értesítés piaci helyekről

Tisztelt Vásározók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a piaccsarnoki árusító asztalok és a térburkolati elárusító helyek 2021. II. félévére történő értékesítésére 2021. június 11. – 2021. június 16. közötti időszakban kerül sor a Marcali, Templom u. 2. sz. (volt tűzoltóság) alatt 8-16 óra közötti időpontban.

A fenti időpontban lehet 2021. II. félévére – az elárusító helyekre – szerződést kötni, a használati díj helyszínen történt befizetésével vagy banki átutalással. Szerződéses helyek értékesítését a piactartási rendelet értelmében csak a fenti időpontban tudjuk biztosítani.
GAMESZ Szervezet

Piaci licit 2020. II. félév

Piaci licit 2020. II. félév

Tisztelt Vásározók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szervezetünk a piaccsarnoki árusító asztalok és a térburkolati árusító helyek licitálással történő értékesítését 2020. II. félévre vonatkozóan 2020. június 26-án, pénteken 13.00 órakor, a Marcali, Templom u. 2. szám (volt Tűzoltóság) alatt tartja.

A fenti időpontban lehet 2020. II. félévére az elárusító helyekre szerződést kötni, a használati díj helyszínen történő befizetése ellenében.

Szerződéses helyek értékesítését a piactartási rendelet értelmében csak a licit alkalmával tudjuk biztosítani.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jövőben az esetlegesen előforduló ellenőrzések eredményessége érdekében a helypénzről szóló számlát a piac zárásáig megőrízni szíveskedhen.

GAMESZ Szervezet

piac

Tájékoztató piac nyitva tartásáról

 

Tisztelt Marcaliak!

Tisztelt Kereskedők, Őstermelők!

Tekintettel a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt elrendelt vészhelyzetre

a marcali piac határozatlan ideig nem kerül megtartásra.

Kérjük a vásárlókat, kereskedőket, őstermelőket a rendelkezés tiszteletben tartására!

Dr. Sütő László
polgármester

 

Pályázati felhívás – Mezőgazdasági gépszerelő

Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mezőgazdasági gépszerelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Marcali város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A GAMESZ Szervezet tulajdonában álló járművek üzemeltetése és karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Szakirányú végzettség
  •         büntetlen előélet
  •         egészségügyi alkalmasság
  •      minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat
  • büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete címére történő megküldésével (8700 Marcali, Templom u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-25/2020, valamint a munkakör megnevezését: mezőgazdasági gépszerelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.02.25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre 2020.02.29-ig

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.02.03.

 

 

Sajtóközlemény – ÚJ JÁTSZÓTÉR KERÜLT KIALAKÍTÁSRA A „PAPAGÁJ” LAKÓTELEPEN 3,98 M FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 3,98 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. tengelyének /TOP-7.1.1-16-2016-00024/ „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” elnevezésű felhívása során meghirdetett „Játsszunk együtt” című felhívás keretében.

sajtokozlemeny_gamesz_papagáj_projekt zaras (pdf)