+36 85 510 452 m.gamesz@freemail.hu

Álláshirdetés -kőműves – 2022.09.14

Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kőműves munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
8700 Marcali, Templom u.2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Önkormányzati ingatlanokban, közterületeken végzendő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
  • szakirányú munkavégzés – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, kőműves,
  • szakirányú munkavégzés – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Próbaidő időtartama: 3 hónap

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10. 03.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete címére történő megküldésével (8700 Marcali, Templom u.2. ),

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.10.06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete honlapján, valamint Marcali portálon

Tájékoztató piaci árusítóhelyek értékesítéséről – 2022. II. félév

Tisztelt Vásározók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a piaccsarnoki árusító asztalok és a térburkolati elárusító helyek 2022. II. félévére történő értékesítésére június 10. – 2022. június 15. közötti időszakban kerül sor a Marcali, Templom u. 2. sz. (volt tűzoltóság) alatt 8-16 óra közötti időpontban. A fenti időpontban lehet 2022. II. félévére – az elárusító helyekre – szerződést kötni, a használati díj helyszínen történt befizetésével vagy banki átutalással.

Szerződéses helyek értékesítését a piactartási rendelet értelmében csak a fenti időpontban tudjuk biztosítani.

GAMESZ Szervezet

Új rendszer a gyermekétkeztetésben – Központi Konyha

A Marcali Központi Konyha a gyermekétkeztetés térítési díj nyilvántartására és a díj beszedésére a korábbi korszerűtlen kézi nyilvántartási rendszer helyett új, a kor követelményeihez igazodó nyilvántartó programot vezet be 2022. február 1-től, a QB-Értékesítés, QB-Suli webes rendszert.

Ettől az időponttól az étkezés megrendelés csak elektronikusan történik, a térítési díj fizetés alapja az elektronikus rendszerben rögzített adatok lesznek.

Ezen program használatával Önök az étkezéseket az eddigi különböző fórumokon történő lemondás mellett már a kor követelményeihez igazodva online módon, gyorsan és kényelmesen, iskolai és konyhai ügyintézők bevonása nélkül, saját maguk is lemondhatják, a későbbiekben pedig weben keresztül ki is egyenlíthetik a térítési díjat.

Az étkezéseket az iskolák a Központi Konyhával együttműködve előrendelik, azonban Önöknek lehetőségük van határidőn belül közvetlenül a weboldalon, vagy telefonos applikáción keresztül lemondani az étkezést. Ezt minden esetben a tárgynapot megelőző munkanap 11 óráig tehetik meg.

A felületen keresztül tájékozódhatnak a gyermekekre vonatkozó étlapokról, a fizetendő térítési díjakról, a megrendelt étkezésekről.

A térítési díjfizetés módjában egyelőre nincs változás, azt még a szokott módon kell rendezni, amikor ebben változás lesz, további tájékoztatást fogunk nyújtani.

A fejlesztés következő elemeként bevezetésre kerülnek a kártyaleolvasó berendezések, melyek az étkezés helyszínén ellenőrzik, hogy a tanuló számára rendeltek-e étkezést, illetve térítési díja rendezett-e.

KÉRJÜK, REGISZTRÁLJÁK GYERMEKÜKET A RENDSZERBEN!

A webes rendszerbe történő regisztrációról szóló tájékoztató és a technikai segédlet az alábbi dokumentumban érhető el.